Hướng dẫn tìm kiếm

HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM SIM THEO Ý MUỐN

-  Tìm sim đuôi 6868 gõ *6868 rồi click Tìm kiếm.
-  Tìm sim đuôi 6868 giá 5 triệu trở về gõ *6868 giá đến gõ 5.000.000 rồi click Tìm kiếm.
-  Tìm sim đuôi là 6868 đầu 091 gõ 091*6868 rồi click Tìm sim.
-  Tìm sim đuôi 6868 đầu 091 giá từ 7.000.000 trở về gõ 091*6868 giá đến gõ 7.000.000 rồi click Tìm kiếm..
-  Tìm sim đầu 09130913* rồi click Tìm kiếm.
-  Tìm sim đầu 0913 giá từ 1tr đến 2 tr gõ 0913* giá từ gõ 1.000.000 giá đến gõ 2.000.000.
-  Tìm sim 10 số đuôi năm sinh 1989 gõ 09*1989 rồi click Tìm kiếm.
-  Tìm sim 10 số đuôi 020896 gõ 09*020896 rồi click Tìm kiếm.